HVA VI GJØR

Fiskeoppdrett

ICON Systems er en totalleverandør med spesial kompetanse innen elektro instrument og automasjon og har vært banebrytende innen bruk av avanserte industrielle kontrollsystemer siden begynnelsen av 80-tallet.

Selskapet jobber i dag med å digitalisere havbruk. Vi har en unik ekspertise innen Mekatronikk og satser nå målrettet mot den ekspanderende og innovative oppdrettsbransjen med systemet «SALMATIC™». Teknologien hjelper til med å senke kostnader, øke produktiviteten og sikkerheten, samtidig som den gir brukeren full kontroll over sine anlegg, prosesser og utstyr fra både sentrale og lokale posisjoner.

ICON Systems tilbyr en unik kompetanse til havbruksnæringer. ICON Systems har en nødvendig plattform for å realisere uutnyttet potensial innen digitalisering og automatisering av fiskeoppdrett for å sikre en mer forutsigbar og bærekraftig matproduksjon.

FISK FOR ALLE

Alle tekniske løsninger på en plass