RERERANSER

Våre prosjekter

ICON Systems legger stor ære i å levere sammensatte og komplette systemer til våre kunder som er i tråd med eller overstiger deres forventninger, og vi involverer oss strekt i kundens operasjon og drift for å forstå deres behov og ønsker bedre.

Sammen med vår solide erfaring med å bygge industrielle løsninger med høy grad av automasjon, overvåking og styring, gir dette kunden en stor merverdi som igjen gir oss mer salg. Med andre ord «Vinn-Vinn».

I våre prosjekter er det ingen utfordringer, del- eller underleveranser som er for små eller store, for enkle eller kompliserte for at vi skal ta det fulle ansvar for at våre kunder skal ha en problemfri hverdag.

Leveransene vår baseres i hovedsak på standard «hyllevarer», men vi går ikke av veien for å supplere med egenutviklede løsninger dersom det er behov.

Det viktigste for oss er å gi brukerne av våre leveranser det beste verktøyet som er tilgjengelig for utførelse av deres oppgaver og mål oppnåelse.

Vi skal leve med våre leveranser i hele livssyklusen fra konseptstadiet til det «går» med pensjon.